NFinfo      
Informatiesite over neurofibromatose
Copyright © 1998-2014  - Alle rechten voorbehouden. - Ontwikkeld door: AJEAM
PGD bij NF
PGD is een afkorting voor preïmplantatie genetische diagnostiek.
Dit is een methode waarmee de geboorte van kinderen met een ernstige genetische aandoening voorkomen kan worden. PGD wordt uitgevoerd bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op een kind met een genetische aandoening zoals neurofibromatose.

Voor PGD is een IVF-behandeling noodzakelijk. Hierbij wordt - na bevruchting van eicellen met zaadcellen buiten het lichaam - één cel afgenomen van embryo's die drie dagen oud zijn. Deze cel wordt in het laboratorium onderzocht op de aan- of afwezigheid van de betreffende ziekte. Op basis hiervan wordt op de vierde of de vijfde dag na de bevruchting besloten welke embryo's in aanmerking komen voor plaatsing in de baarmoeder. Alleen embryo's zonder de genetische ziekte waarop het onderzoek was gericht worden in de baarmoeder geplaatst. De kans op zwangerschap na terugplaatsing is ongeveer 25%.

Pas vanaf 2008 publiceert PGD Nederland jaarverslagen met cijfers. In het jaarverslag van 2008 staan ook de cijfers tot dan. Indicaties voor verwijzingen PGD: NF1 1993 - 2008: 23. 2008: 9. 2009: 7. 2010: 11. 2011: 5. In de jaarverslagen zie je ook welke PGD trajecten daadwerkelijk zijn gestart (2011 slecht 1 van de 5) en hoe deze zijn verlopen. De verslagen zijn duidelijk en overzichtelijk,
dus u kunt het makkelijk overzien.

Het academisch ziekenhuis Maastricht, (MUMC+), is vergunninghouder PGD. Samen met de PGD-transportcentra UMC Utrecht en UMC Groningen hebben zij zich verenigd in PGD Nederland.

Bron: PGD Nederland.

Meer informatie vindt u op de officiële pagina van PGD Nederland.