NFinfo      
Informatiesite over neurofibromatose
Copyright © 1998-2014  - Alle rechten voorbehouden. - Ontwikkeld door: AJEAM

Voor het lezen van de documenten heeft u Adobe reader nodig.

U kunt dit programma gratis van het internet halen.

 

 

 

Om het betreffende bestand te bekijken klikt u op de gewenste bestandsnaam.

Om het betreffende bestand te downloaden klikt u met uw rechter muistoets op de bestandsnaam, vervolgens kiest u voor

"Doel opslaan als...", u kiest de locatie voor het te downloaden bestand op uw PC. Het bestand wordt dan op de gewenste locatie opgeslagen.

Documentatie
Informatiefolder NF-1. (2009)
Patiënten-informatiefolder van de Zelfhulpgroep neurofibromatose Zuid Nederland waarin in vogelvlucht de basisinformatie over NF type 1, de ziekte van Von Recklinghausen is opgenomen.


Informatiefolder Leerstoornissen. (2009)
Informatiefolder over leerstoornissen bij neurofibromatose van de Zelfhulpgroep neurofibromatose Zuid Nederland waarin in beknopte vorm uitleg wordt gegeven over deze problematiek.


Neurofibromatose type 1. (1999)
Een uitgebreid (medisch) document over neurofibromatose
type 1. Zeer informatief. Door de medische termen af en toe moeilijker te begrijpen.


Neurofibromatose. (1991)
Een beknopte handleiding voor patiënten en familie.
Oorspronkelijke tekst dr. Vincent M. Riccardi.Kinderen en NF type 1.
Informatief document voor kinderen en jongeren die willen weten wat neurofibromatose is.


Leer en gedragsstoornissen. (2009)
Brochure over leer- en gedragsstoornissen bij kinderen met neurofibromatose 1 van de NFvN met informatie en handige tips voor ouders, kinderen, leerkrachten en begeleiders.

Nieuwe inzichten binnen de NF. (2009)
Verslag van de presentatie door prof. dr. E. Legius van de K.U. Leuven. Gehouden op de NF Kontakt ledendag, 21 februari 2009 in België.


Protocol bij neurofibromatose.
Een leidraad voor medische begeleiding van kinderen met neurofibromatose type 1.


Neurofibromatose type 2.
Document over neurofibromatose type 2.


Neurofibromatose type 2. (2010)
Brochure over neurofibromatose 2 van de NFvN met uitgebreide informatie.


Einsteinmuizen. (2006)
Document uit Monitor jan/feb/mrt 2006.
Kinderen met neurofibromatose hebben onder meer problemen met leren. Er bestaat geen behandeling voor deze aangeboren ziekte. Maar misschien komt daar verandering in, dankzij extra slimme muizen.

Patient Care. (2001)
Artikel over neurofibromatose type 1 uit het vakblad voor huisartsen. (Patient Care 2001; 28 (7): 48-54).

Zwelling op het verhemelte. (2002)
Artikel uit de tandheelkunde over een neurofibroom in de mond. (Ned. Tijdschrift Tandheelkunde 2002; 109: 400-401).