NFinfo      
Informatiesite over neurofibromatose
Copyright © 1998-2014  - Alle rechten voorbehouden. - Ontwikkeld door: AJEAM
Historiek

In 1849 werd het ziektebeeld voor het eerst beschreven.
In 1882 publiceerde Friedrich Daniel Von Recklinghausen zijn klassieke artikel over de naar hem vernoemde aandoening. Üeber die multiplen Fibrome der Haut und ihre Beziehung zu den multiplen Neuromen. Hij beschreef in detail de sectiebevindingen bij een 55 jarige vrouw en 47 jarige man.

Friedrich Daniel Von Recklinghausen werd 2 december 1833 in Gütersloh/Westfalen geboren. Hij doorloopt de lagere school en gaat vervolgens naar het gymnasium in Bielefeld.

In 1852 begint hij aan zijn studie geneeskunde in Bonn, maar stapt tussentijds over naar de universiteit van Würtzburg. De lessen pathologie die hij daar volgt bij Rudolf Virchow, de man die als eerste ziektes verklaarde uit verstoorde processen in lichaamscellen, bepalen de richting van zijn verdere carrière. Als Virchow Würzburg verruilt voor Berlijn volgt Von Recklinghausen hem korte tijd later.

In 1855 studeert hij af. In 1858 wordt hij assistent van Virchow. Hij onderzoekt het afweersysteem en legt hiermee de basis voor onze huidige kennis van ontstekings-processen. Wetenschappelijk gezien komt Von Recklinghausen in die tijd ernstig in aanvaring met zijn leermeester Virchow. Friedrich Daniel Von Recklinghausen stelt (terecht) dat etter bestaat uit witte bloedcellen, die vanuit het bloed naar de plaats van de ontsteking worden gedirigeerd. Virchow houdt echter vol dat de afweercellen ontstaan op de plaats van de ontsteking.

In 1865 keert Friedrich Daniel Von Recklinghausen als kersverse hoogleraar pathologie terug naar Würzburg. In 1872 maakt hij de overstap naar de universiteit van Straatsburg. Hier zet Von Recklinghausen een nieuw instituut voor pathologische anatomie op, dat studenten uit heel de wereld trekt. Hijzelf is befaamd om zijn colleges in de snijzaal.

In 1881 houdt Von Recklinghausen een voordracht in Berlijn ter ere van het zilveren jubileum van het pathologie instituut aldaar. In zijn rede beschrijft hij twee patiënten met neurofibromen, een woekering van huid- en zenuwcellen. Als een jaar later de voor- dracht in druk verschijnt is de ziekte van Von Recklinghausen geboren. Friedrich Daniel Von Recklinghausen blijft tot 1906 verbonden aan de universiteit van Straatsburg. Daarna werkt hij nog velen uren thuis aan diverse artikelen en boeken.

Hij overlijdt in 1910 aan een hartinfarct.
Onderzoeksresultaten uit het verleden.

1882 1e NFliteratuur door dr. Friedrich von Recklinghausen
1900 Genetische aard van NF1 gedocumenteerd door Thomson
1901 Genetische aard van NF1 gedocumenteerd door Adrian
1918 Genetische aard van NF1 gedocumenteerd door Prieser & Davenport
1973 1e geregistreerde geval van optisch glioom in geassocieerd met NF1
1978 Oprichting van NNFF
1981 Aangetoond dat kinderen met NF1 hoge index van specifieke leerproblemen hebben
1986 Bewijs voor een lagere IQ-scores bij een deel van kinderen met NF1
1987 NF1 gen gelokaliseerd op chromosoom 17
1987 CO2-laser behandeling gebruikt voor cutane neurofibromen
1987 Diagnostische criteria voor NF1 en NF2 afgebakend  
1988 1e diagnostische test criteria ontwikkeld voor NF
1988 Oprichting van NF, Inc
1989 MPNSTs op chromosoom 17 getoond  
1990 NF1 gen gekloneerd
1990 NF1 geclassificeerd als een tumor suppressor
1993 NF2 gekloneerd
1993 NF2 gen product geïdentificeerd als Merlin / Schwannomin
1994 1e nationaal multicenter klinische studie voor NF begonnen
  
Bron: NFRP-funded research